ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS


Es convoca a tots els socis i sòcies a l’assemblea ordinària que se celebrarà el dia 8 d’abril de 2014, a les 19:30 hores, en primera convocatòria, i a les 20:00 hores, en segona convocatòria.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior;

2. Balanç econòmic de l’any 2013;

3. Pressupost per l’any 2014;

4. Torn obert de paraules.