Avís legal

El Centre Excursionista de Tarragona us notifica que, atesos els termes indicats a la “Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”, s’han adoptat les mesures oportunes per a què tots els fitxers susceptibles de contenir dades de caràcter personal compleixin rigorosament les normes exigides.

El Centre Excursionista de Tarragona posa en el vostre coneixement que les dades lliurades dins aquesta web, mitjançant els  formularis o qualsevol altra part de la mateixa, poden ser incorporats als fitxers del seu sistema informàtic, que estan subjectes a la “Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”. Aquesta llei us atorga el dret, si així ho desitgeu, de conèixer, cancel·lar i rectificar tota la informació que us afecti, la qual cosa podeu fer mitjançant qualsevol dels recursos de contacte d’aquesta entitat.