Preus dels carnets federatius per a l’ùltim quadrimestre 2016

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha procedit al reajustament i la modificació dels preus dels carnets federatius per a l’últim quadrimestre del 2016, que entren en vigor aquest 1 de setembre i fins el 31 de desembre.

Tots els carnets federatius tramitats a partir d’aquesta data ja comptaran amb el preu per a l’últim quadrimestre.

Cal recordar que el preu dels carnets federatius de la modalitat E, que corresponen a les expedicions de muntanya de més de 7.000 metres i zones polars, donades les especials característiques d’aquestes activitats, no es veurà modificat.

Preus dels carnets federatius FEEC per a l’últim quadrimestre:
·         Sub-14 C: 4,30 euros
·         Sub-14 D: 11,50 euros
·         Sub-17 C: 8,70 euros
·         Sub-17 D: 26,60 euros
·         Sub-18 A: 21,90 euros
·         Sub-18 B: 37,00 euros
·         Sub-18 C: 52,40 euros
·         Sub-18 D: 76,70 euros
·         Sub-18 E: –
·         Majors A: 36,20 euros
·         Majors B: 49,40 euros
·         Majors C: 67,00 euros
·         Majors D: 90,70 euros
·         Majors E: 845,00 euros

 

Preus amb habilitació FEDME per a l’últim quadrimestre

Als preus dels carnets federatius de la FEEC per a l’últim quadrimestre, cal afegir-hi la corresponent tarifa per a poder-les habilitar a l’àmbit estatal:

 

Preus amb habilitació FEDME per a l’últim quadrimestre
·         Sub-14: +1,20 euros
·         Sub-17: +5,60 euros
·         Sub-18: +5,60 euros
·         Majors: +11,60 euros