Sol·licitud Alta Soci

Nom i Cognoms*

Adreça*

Població i CP*

Telèfon de contacte*

Mòbil de contacte*

Email*

NIF*

Data naixament*

Lloc de naixament*

Nº compte bancari*

Tipus quota general*

Tipus quota escalada

Autorització paterna (menors d’edat)

Nom i Cognoms Tutor

NIF Tutor

Telèfon

Pugeu .PDF justificant bancari*

(*) camps obligatoris

Realitzar transferència al nº de compte: 2100 0006 34 0201239318

>>Si vols també pots descarregar la sol·licitut per enviar-la per email.

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de Centre Excursionista Tarragona amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: c/ Sant Antoni Mª Claret, 11 bxos. interior, 43002 Tarragona.

Si en 30 dies no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les. D’aquesta manera, podrem gestionar i enviar-vos aquella informació que considerem pugui ser del vostre interès, així com fer les tramitacions que ens hàgiu sol·licitat amb tercers, ja sigui per correu postal o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica.