Certificat deducció quota IRPF

Certificat deducció quota IRPF

 

Aquest any i per primera vegada la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha emès un certificat de donació per tots els federats i federades. Aquest certificat es possible gràcies a les gestions realitzades per la FEEC davant de l’Agència Tributària per poder-nos acollir com a entitat beneficiària en la llei de mecenatge d’acord amb el que estableix la llei 49/2002 de 23 de desembre 2002, del Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

D’aquesta manera, la base de deducció de l’import fins a 150 euros és al 80% i la resta de la base de deducció al 35%. Aquest percentatge del 35% s’elevarà fins al 40% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor de la mateixa entitat per import igual o superior.

Per aquest motiu en la declaració de renda d’enguany trobareu segons el tipus de llicència l’import de 19,50€ o l’import de 28,80€ com una aportació en concepte de donació a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Aquest és un import deduïble a la quota de l’IRPF, i dependent de la situació fiscal de cadascú es podrà desgravar el màxim permès per llei. L’import d’aquesta deducció es consignarà a la casella [0722] de l’annex A.2) de la declaració

10-2021-Circular-FEEC-Certificat-deducció-IRPF

Sense Comentaris

Respondre