CONCURS FOTOGRÀFIC 50 ANYS CENTRE EXCURSIONISTA TARRAGONA

CONCURS FOTOGRÀFIC 50 ANYS CENTRE EXCURSIONISTA TARRAGONA

Info

NOTICIA

Per raons econòmiques, organitzatives i per fer un únic esdeveniment unint la festa dels 50 anys de la fusió del Muntanyenc i de la Ginesta, també celebrarem els 100 anys de la creació del Grup Excursionista Muntanyenc el 1923, per aquest motiu farem l’acte de celebració per reconèixer la trajectòria i treball de moltes de les nostres sòcies i socis al llarg d’aquests anys, recordarem aquells que ens han deixat, farem socis d’honor i donarem el més alt reconeixem de la nostra entitat, la medalla d’or al Sr. Manel Martínez.

Pera això, la data de lliurament d’obres i el veredicte s’han ajornat als dies que s’indica en aquest escrit i esperem que molts de vosaltres us animeu a presentar les vostres obres. ANIMS !!

Data límit de lliurament de les fotografies serà el dijous dia 16 de febrer de 2023

 


Podrà participar-hi qualsevol persona. La inscripció serà gratuïta.

Temàtica
El tema general d’aquest concurs es la fotografia de muntanya amb tots els seus
aspectes, humans, esportius, etc.

Categories
Hi haurà dos categories:
Natura i Canvi Climàtic i els Esports de Muntanya

Es podrà participar amb totes les fotografies
relacionades amb la muntanya i el seu entorn humà i/o natural, així com tota l’activitat excursionista i
les pràctiques esportives relacionades, durant els últims cinc anys (2018 – 2022).


50 anys del Centre Excursionista Tarragona

Seran fotografies relacionades amb les activitats
organitzades pel Centre Excursionista Tarragona durant els 50 anys de l’entitat fins el 2018, com
activitats esportives, actes, cursos i també relacionades amb l’entitat en general com el local, reunions,
etc.
Obres
Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres, per categoria, i podrà optar a un premi en cada una
d’elles. Cada fotografia només podrà presentar-se en una categoria. Les fotografies han de ser inèdites i no han
d’haver estat guardonades en altres concursos.

Premis
Segons en quina categoria es presenti la fotografia, els premis seran els següents:

 • Natura i Canvi Climàtic i els Esports de Muntanya
  Primer Premi       200 € + Trofeu
  Segon Premi         100 € + Trofeu
  Tercer Premi           75 € + Trofeu

 • 50 anys del Centre Excursionista Tarragona
  Premi “Popi Lerín” 50 anys del CET             200 € + Trofeu
  Premi “Pere Escarré” 50 anys del CET         100 € + Trofeu
  Premi “Tino Altes” 50 anys del CET                75 € + Trofeu


 • Aquests premis estan subjectes a la legislació vigent de l’IRPF

 • Format
  Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre, i en tècnica lliure, amb una mida màxima de 20×30 cm,
  muntada sobre una cartolina negra de grandària 40×50 cm.
 • Presentació
  Per facilitar l’enviament per correu, s’acceptarà la presentació de fotografies sense estar muntada sobre
  cartolina de 40 x 50 cm, que en el cas de resultar premiades o seleccionades per l’exposició, l’organització les
  muntarà sobre cartolina negra de 40×50 cm.
 • Identificació
  Al dors de la cartolina s’enganxarà la butlleta d’inscripció, on s’indicarà el títol de la fotografia, identificació
  geogràfica, el nom, l’adreça i el telèfon de contacte del participant i en quina categoria la presenta. Haurà d’estar
  degudament signada.
 • Lliurament
  Les obres es podran lliurar a la secretaria del Centre Excursionista Tarragona, al carrer Sant Antoni Maria Claret,
  11, baixos interior, els dimarts i dijous de 6 a 8 del vespre o trametre-les per correu postal a:
  Centre Excursionista Tarragona
  Concurs Fotogràfic
  Apartat de correus 781
  43080 – Tarragona
  Telèfon d’informació: 977 240 250 / 660894138
  Data límit de lliurament de les fotografies serà el dijous dia 16 de febrer de 2023


 • Jurat
  El jurat estarà format per persones de reconeguda vàlua en el món fotogràfic i coneixedors de la muntanya i per
  un representant del Centre Excursionista Tarragona, que actuarà de secretari, amb veu i sense vot. El seu
  veredicte serà inapel·lable. El nom dels membres del jurat es farà públic el dia del lliurament dels premis. El jurat
  podrà declarar desert qualsevol dels premis. El jurat podrà resoldre qualsevol circumstància no prevista en
  aquestes bases, i serà inapel·lable.
 • Veredicte i Exposició
  El Veredicte és farà el divendres dia 02 de març de 2023 coincidint amb l’acte d’inauguració de
  l’exposició d’una selecció de les fotografies presentades al concurs. Hi haurà 15 dies per presentar al·legacions.
  L’exposició estarà oberta en una sala publica de Tarragona per definir i durant els dies que ens permetin.
 • Obres premiades
  Les obres premiades quedaran en propietat del Centre Excursionista Tarragona i els autors en cediran els seus
  drets, per tal de reproduir les imatges en les activitats pròpies de l’entitat, els autors sempre seran citats. En cas
  de ser fotografia digital, s’entregarà una còpia de les obres premiades.
  Obres no premiades
  Les obres no premiades es podran recollir a la secretaria de l’entitat, un mes després de finalitzada l’exposició.
  També s’informarà degudament al web quan www.centreexcursionistatarragona.com comença el període de
  recollida de les fotografies no premiades.
 • Responsabilitats
  Els participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin
  fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les
  entitats de drets de la propietat intel·lectual, a les quals els participants poden estar adscrits.
 • Material
  El Centre Excursionista Tarragona tindrà cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no es fa
  responsable dels danys fortuïts que puguin produir-s’hi.
 • Participació
  La participació en aquest concurs fotogràfic pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
 • Modificacions de les bases
  L’organització del concurs es reserva el dret de modificar qualsevol base d’aquesta convocatòria, especialment les
  referents a les dates de l’exposició i del veredicte. En tot cas, qualsevol modificació s’avisaria amb antelació via
  web de l’entitat: https://centreexcursionistatarragona.com/noticies/

c/Sant Antoni Maria Claret, 11, baixos interior. 43002. Tarragona
Secretaria oberta dimarts i dijous de 18 a 20 h. 977 240 250 / 660894138
info@centreexcursionistatarragona.com

Cliqueu damunt de la portada del díptic i podreu llegir o baixar-lo !!!

 

Info
Categoria: ,
Data: 01/10/2022
Data fi: 03/03/2023

Sense Comentaris

Respondre