Les Assegurances a la muntanya i política del CET

Les Assegurances a la muntanya i política del CET

Federar-se en muntanya és una opció, no una obligació, doncs per sortir al mitjà natural cap llei obliga a estar en possessió d’una llicència esportiva, ni tampoc haver subscrit una assegurança sanitària o d’accidents. No obstant això, tenir-los farà que la nostra experiència sigui més segura i té bastants avantatges.

A la muntanya és molt recomanable comptar amb una assegurança que ens cobreixi tant l’assistència sanitària especialitzada i els costos de rescat que puguem necessitar, com la responsabilitat civil derivada dels danys que puguem causar a tercers. Tenim dues opcions, contractar una assegurança privada d’accidents o, més recomanable, fer-nos amb una llicència de Muntanya i Escalada, que porta associada una pòlissa d’assegurança.

Un carnet o llicència és un document que ens acredita com a practicant d’un esport i que inclou una assegurança específica per a aquestes contingències, d’àmplia cobertura i amb una extensa gamma d’esports assegurats (que no cobreixen la majoria de les assegurances convencionals). Això sí, cal tenir en compte que la cobertura de la pòlissa associada (activitats, àmbit geogràfic…) variarà en funció de la modalitat de llicència que hàgim subscrit.

Fa poc hi ha hagut un nou incident/accident a Gredos: una dona va morir per esgotament i hipotèrmia en una excursió. En aquest cas, l’organitzador de l’excursió ha estat imputat per homicidi imprudent.

En general, el desitjable és que un afeccionat a la muntanya estigui federat, per fer realitat això és imprescindible estar associat a una entitat excursionista. Això comporta alguns avantatges, entre ells una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix la responsabilitat civil individual del muntanyenc enfront de danys a tercers.

No obstant, aquesta qüestió sol generar confusió en algunes situacions, per exemple: és freqüent que un muntanyenc organitzi excursions amb amics o amb un grup de persones que queden a través d’una agència o una xarxa social a internet. És freqüent, a més, que molts d’aquests grups siguin gratuïts i no tinguin ànim de lucre, malgrat això, l’organitzador té legalment una responsabilitat sobre el grup, assumeix la figura del “guia benèvol“.

Un guia benèvol té les mateixes responsabilitats legals que un tècnic o un club de muntanya. Per això ha de vetllar per la seguretat dels seus amics, i en conseqüència es pot enfrontar a la responsabilitat legal d’un possible accident.

A causa d’aquest motiu pot considerar-se temerari organitzar excursions per la muntanya sense subscriure una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil. I si es planteja ingressar en un Club de Muntanya és important valorar si aquest club subscriu una assegurança de responsabilitat civil per als seus socis, doncs no hi estan obligats i no ho fan en tots els casos.

El Centre Excursionista Tarragona té una assegurança de responsabilitat civil que cobreix a la totalitat dels associats i amb una àmplia cobertura.

Per aquestes raons i d’altres que us anirem informant, la nostra manera d’actuar envers sortides d’un o diversos dies d’activitat muntanyenca és la següent: si ets soci i no estàs federat queda al teu criteri federar-te per tot l’any en curs o treure’t l’assegurança temporal d’un, dos o més dies, que s’haurà de treure en cada ocasió en que es faci una activitat.

El Centre Excursionista Tarragona vol que tothom pugui conèixer i gaudir de les iniciatives i activitats que realitzem per tal que totes les persones que volen gaudir de la muntanya ho puguin fer a través nostre. Per tant, aquestes estan obertes a qualsevol persona, a no ser que, específicament per una activitat concreta i per les seves condicions especials no s’obri als no socis, qüestió que s’informaria prèviament.

Els no socis obligatòriament s’han de treure l’assegurança temporal dels dies que pertoquin i fer un petit donatiu per complir tots els tràmits administratius. Els preus són:  un dia 6€, dos dies 7€, tres dies 8€, quatre 9€ i cinc 10€, difícilment es fa per més dies. Un cop complimentat el tràmit telemàticament a través de la FEEC i l’Agrupació el centre us farà entrega de les prestacions que cobreix l’assegurança així com del número de la pòlissa i us donarem una acreditació del pagament efectuat.

No obstant això, el Centre Excursionista Tarragona no vol deixar passar l’oportunitat per animar-vos a federar-vos si ja sou socis d’una entitat excursionista o fer-vos d’una, preferentment de la nostra, el CET i treure-us el Carnet Federatiu de l’any.

Si entreu a la web de la FEEC a aquesta pagina: https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/ obtindreu tota la informació.

I si teniu paciència però també curiositat per conèixer part de la legislació esportiva en el medi natural us fem un petit, molt petit, resum d’enllaços.

LEGISLACIÓ ESPORTIVA

Decret 34/2010 del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya

Decret 58/2010, de 4 de maig, d’entitats esportives de Catalunya

Decret 55/2012, de 29 de maig, modificació del Decret 58/2010 d’entitats esportives de Catalunya

Llei de l’Esport, 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport

LEGISLACIÓ SOBRE ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL

ORDRE PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

LEGISLACIÓ SOBRE TÈCNICS

Decret 68/2009, de 29 d’abril, del Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya

Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport

REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

ORDEN ECI/3341/2004, de 8 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del bloque común de Técnicos Deportivos, establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

ORDEN ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del bloque común de Técnicos Deportivos establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

DECRET 243/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves d’accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d’esport en les especialitats dels esports de muntanya i escalada següents: alta muntanya, descens de barrancs, escalada i muntanya mitjana.

Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de la formación en materia deportiva, a los que se refiere la Disposición Transitoria Primera del R.D. 1913/1997, de 19 de diciembre. Derogada por el orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, con las exepciones que se indican en la disposición transitória primera.

DECRET 169/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport.

Sense Comentaris

Respondre