Protocol per a la utilització del Refugi Montsant d’Albarca amb les mesures de prevenció de la COVID 19

Protocol per a la utilització del Refugi Montsant d’Albarca amb les mesures de prevenció de la COVID 19

 

Telefón de Reserva: 660 660 721

S’OBRE EL REFUGI A PARTIR DEL 26 DE JULIOL, AMB LES SEGÜENTS NORMES

El Centre Excursionista Tarragona previ a l’ús del Refugi Montsant pels excursionistes i clients d’arreu, hem realitzat amb productes homologats pel Ministeri de Salut la higienització i desinfecció dels diferents espais del Refugi.

La finalitat d’aquest protocol és la de reduir la possible transmissió entre persones del Covid19 durant la utilització del refugi de muntanya guardat gestionat pel Centre Excursionista Tarragona. Aquest document es farà arribar a totes les persones i/o entitats que realitzin una reserva online i també estarà disponible al refugi.

 1. Les reserves (cita prèvia)

No s’admetran excursionistes que no hagin realitzat la cita prèvia per telèfon. I el servei de Bar nomes funcionarà per les persones acollides al refugi prèvia reserva.

Nomes es realitzarà la reserva a grups estables, mireu la definició en els següents conceptes.

Les inscripcions hauran de ser  a través del telèfon 660 660 721. En el moment de la reserva, s’informarà als participants de les mesures a prendre durant l’estada al refugi i se’ls lliurarà una fitxa amb les recomanacions obligatòries de salut pública. Identificant-se una persona responsable encarregada del compliment i interlocutora amb les autoritats sanitàries i esportives. Tot això es garantir una traçabilitat, mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.

Declaració de responsabilitat: Que durant els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, para això us passarem un document que haureu de firmar tots els participants del grup estable.

QUESTIONARI DE AUTORESPONSABILITAT DEL USUARI DEL REFUGI MONTSANT

Grup estables: Els que de forma continuada hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19. Cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del grup o aquells nuclis familiars que conviuen en el mateix domicili i que tampoc han presentat símptomes de COVID-19.

 1. L’estada al refugi dels usuaris
 • A l’entrada, els visitants s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Seguint el que recull l’Ordre SND / 422/2020 de 19 de Maig, i mentre les indicacions de les autoritats sanitàries no diguin el contrari, s’estableix com a obligatori l’ús de mascareta a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys d’un metre i mig. per a totes les persones de sis anys en endavant, de qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.
 • En arribar al refugi es guardarà la motxilla i el calçat en l’espai que designi el guarda.
 • Els usuaris hauran de portar el seu calçat de descans i dutxa.
 • Els guardes tenen la facultat per prendre la temperatura als usuaris, i si aquesta supera els 37,5º C o l’usuari mostra símptomes de Covid19, pot demanar-li que abandoni l’establiment, sempre i quan no necessiti atenció especial derivada d’una possible emergència.
 • Es redueix la capacitat del refugi per tal de poder garantir unes distàncies de seguretat adequades. En fer el registre d’entrada, es donarà a l’usuari una llista amb el número de llitera, de taula, de seient i el torn de menjar.
 • Si és possible es podran habilitar carpes provisionals a l’exterior com a zona de descans i d’espera dels usuaris del refugi. Aquesta zona també es podrà utilitzar per aixoplugar un possible usuari amb símptomes de Covid19 que necessiti refugiar-se.
 • Al menjador es podrà menjar per torns sempre que es pugui disposar d’una zona comuna on hi puguin caber tos els clients (excursionistes), mantenint les distàncies de seguretat que marquin les autoritats competents. Abans de cada torn s’haurà de netejar a fons totes les superfícies del menjador.

Durant els àpats, els clients hauran de seguir fil per randa les recomanacions del guarda. Durant els àpats, els clients estaran asseguts a les taules separats entre si per una distància de 1,5m com a mínim (o la que designi l’autoritat competent). Els seients estaran assignats als clients per torns.

 • Exemple de sistema 1, sense mampara separadora.

 • Exemple de sistema 2, amb una mampara d’una alçada mínima de 0.70m de material transparent, que divideixi la taula per la meitat..
 • Els usuaris aniran a buscar el menjar a la zona de servei del menjar i allí se’ls servirà individualment. Els clients aniran a la cuina per ordre de taula, mantenint les distàncies de seguretat. Pot ser que el personal del refugi serveixi el menjar als usuaris a la taula, per tal d’evitar cues i moviments de gent en espais comuns.
 • A la zona de servei del menjar, hi haurà una mampara de material transparent, que protegeixi el personal de cuina, sempre i quan no es pugui garantir la distància de seguretat.
 • El WC, lavabo i dutxa es netejarà a fons el més sovint possible i disposarà de gel hidroalcohòlic, paper i paperera.
 • L’usuari, abans i després d’utilitzar el WC, netejarà a fons la tapa, i en sortir es rentarà les mans amb sabó i/o gel hidroalcohòlic.

Totes aquestes mesures vindran marcades pel que dictaminin les autoritats sanitàries competents durant cadascuna de les fases de desconfinament i retorn a la “nova normalitat” o posteriors situacions.

 Informació per l’usuari

Al refugi hi haurà punts d’informació per a l’usuari. Seran elements fixes –mai fulletons o similars- prioritzant la cartellera, amb elements breus i senzills de comprensió. Aquesta informació és bàsica doncs el refugi és un establiment d’ús públic on hi conviuen persones de grups diferents que han de conèixer i responsabilitzar-se de les mesures preventives que s’han pres i s’estan aplicant.

 1. Control de l’aforament

El control de l’aforament del refugi és responsabilitat de tots, guardes i clients. Per això és necessari que en l’arribada de grups i en la cartellera deixem clar que tots hem d’ajudar a que es compleixen les mesures de prevenció.

És inviable estar en tots els espais d’ús comú a el mateix temps, i per tant de vigilar tots. Els guardes han de fer l’esforç de, sempre que es pugui i es detecti, alertar d’aquestes mesures si no s’estan complint. Però igualment s’han de  transmetre la responsabilitat als usuaris.

Els guardes, com a responsables el refugi, han de donar la màxima informació a l’usuari. I vigilar que es compleixin les normes, sempre que sigui possible.

Però hem de transmetre, de paraula i per mitjà de la informació estàtica que ubiquem al refugi, que el client també ha de fer-se responsable d’això.

 1. Pernocta

Entre els usuaris que pernoctin al refugi es garantirà el distanciament que marquin les autoritats sanitàries en cada moment.

Tots els usuaris hauran de portar la seva roba de llit (sac de dormir, fundes per cobri el matalàs). Aquesta temporada el refugi no facilitarà ni llençols, ni coixins, ni mantes ni nòrdics.

 1. Sortida del refugi

Pagament dels serveis utilitzats: es recomana que els usuaris facin el pagament final dins del refugi mitjançant targeta bancària i datàfon, o sistemes de pagament tipus ‘Bizum’, sempre que tècnicament això sigui possible.

 1. Mesures específiques

Aquest refugi gestionat pel Centre Excursionista Tarragona pot establir una sèrie de mesures específiques de protecció contra la Covid-19 complementàries a les descrites en aquest document. En qualsevol cas s’haurà d’informar de manera clara de les mateixes a tots els seus usuaris.

Sense Comentaris

Respondre