CURS D’ESCALADA EN ROCA NIVELL 2

CURS D’ESCALADA EN ROCA NIVELL 2

Info

CURS D’ESCALADA EN ROCA NIVELL 2

Del 2 al 13 de novembre

NOVEMBRE

Dia 2: Presentació a l’entitat de 19 h a 21 h.

Dia 5 i 6 : Sortida pràctica: Lloc a determina.

Dia 12 i 13: Sortida pràctica: Lloc a determinar.


CURS SUBVENCIONAT PER LA FEEC

170€ amb llicència;  186,50€ sense llicència (més llicència temporal).


 

OBJECTIUS DEL CURS

Conèixer i habituar-se a les tècniques de progressió i seguretat per poder escalar com primer de corda itineraris equipats de més d’un llarg, tant en lliure com en artificial bàsic. Per poder fer aquest curs s’ha d’haver realitzat un curs de nivell I d’escalada o tenir experiència en escalada esportiva.

L’objectiu primordial d’aquest curs és formar els alumnes amb tots els coneixements necessaris per poder desenvolupar, amb total seguretat i autonomia, una activitat esportiva de risc com és escalar vies equipades de més d’un llarg.
El punt de partida serà el d’uns alumnes que ja han superat un curs de nivell I o que ja tenen els coneixements i experiència en aquest nivell, però que no tenen els coneixements necessaris per escalar vies de més d’un llarg amb plena autonomia i seguretat.
Per tant, la nostra tasca consistirà en transmetre les tècniques específiques de seguretat perquè, en acabar el curs, les tinguin completament assimilades, independentment del grau de dificultat que puguin assolir. Hem de tenir sempre present que ens movem en un entorn vertical on un error pot tenir conseqüències fatals. En aquest curs és molt important insistir en el tema de la seguretat en els ràpels, a les reunions i als canvis de ràpel. Per això, totes aquestes maniobres es realitzaran i repetiran prèviament a peu pla, fins a executar-les correctament i de manera fluida.
També aprofitarem el curs per formar-los en el respecte al medi on ens movem, ja que és molt fràgil, i insistirem en la necessitat de retornar a la motxilla tot el que en traiem per tal d’evitar que es noti el nostre pas per la natura, que és el nostre terreny de joc.

MATÈRIES A IMPARTIR

Per a cada matèria perseguirem uns objectius específics.

 • Equip personal II
 • Material II
 • Tècniques de seguretat II
 • Tècniques de progressió II
 • Medi i Graduacions II.

MATERIAL QUE CAL PORTAR

 • Peus de gat, talabard, casc, assegurador/rapelador tipus placa de fre.
 • 2 mosquetó de seguretat HMS.
 • 3 mosquetons normals amb tanca.
 • 1 cordino de keblar 120 cm.
 • 3m cordino 6 mm Ø; 2 m corda 8 mm Ø, 1 Maillón de 6 mm Ø.
 • 6 Cintes exprés.

-Alguns d’aquests materials és poden demanar a l’entitat.

ORGANITZA

CENTRE EXCTA. TARRAGONA; C/ Sant Antoni M. Claret 11, bxos. interior – 43002 Tarragona info@centreexcursionistatarragona.com

El curs consta d’una presentació-sessió teòrica i quatre sessions pràctiques o teòricopràctiques i cloenda (opcional).
En aquest nivell cada tècnic es farà càrrec el primer cap de setmana de sis alumnes com a màxim. I el segon cap de setmana cada tècnic de tres alumnes.
El programa i els horaris de cada sessió s’organitzaran a conveniència de la direcció del curs, respectant els mínims estipulats per l’ECAM en aquest document.

 • La direcció del curs podrà modificar el programa si les condicions meteorològiques ho aconsellen.
 • L’equip docent es reserva el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompliment de normes.
 • El participant assumeix els possibles riscos que comporta l’escalada i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat. Els viatges, les pernoctes i els àpats aniran per compte de l’alumne.

Direcció del Curs: Jordi Solans (Instructor d’Alta Muntanya de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM/FEEC)). El vostre instructor i director (Sr. Jordi Solans) del curs coordinara tot el tema de pernoctació (si s’escau, lloc de trobada i altres questions que poden sorgir durant el curs, mitjançant un grup de Whatsapp).


Per més informació, cliqueu la foto

Inscripcions: A través d’aquesta pàgina dalt a la dreta i clica ao escriu al correu electrònic

escola@centreexcursionistatarragona.com

 

També pots inscriure’t a través de la web de la FEEChttps://inscripcio.feec.cat/inscripcion/curs-escalada-nivell-2-centre-excta-tarragona/inscripcion_federado_licPlay/ 


 

Cal disposar de llicència federativa FEEC-2022 mod.C o superior o tramitar la llicència temporal pels dies de pràctiques, segons el pun NORMATIVA, ASSEGURANCES I SOCI TEMPORAL.

Omplir i enviar a l’entitat el FULL D’INSCRIPCIÓ i el TEST (facilitat per l’entitat). Edat mínima 16 anys i hauran de Presentar Docment Permís Tutor/a amb fotocòpia del DNI del mateix. Totes aquets documents els heu de fer arribar al Centre Excursionista Tarragona, via e-mail: escola@centreexcursionistatarragona.com 

Cal disposar de llicència federativa FEEC-2022 mod.C o superior o tramitar la llicència temporal pels dies de pràctiques. Omplir el full d’inscripció i el TEST 1 (facilitat per l’entitat). Edat mínima 16 anys i hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.

Esportcat Generalitat de Catalunya

 

NORMATIVA, ASSEGURANCES I SOCI TEMPORAL

 • És obligatori la possessió de la llicència federativa amb l’assegurança d’accident i responsabilitat civil, amb les cobertures assignades a cada tipus, en aquest cas necessitem els tipus C, bé sigui l’anual o com a mínim la temporal de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per poder participar en les iniciatives esportives o processos de formació organitzades per la nostra entitat i per la FEEC.

Sòcies i socis del Centre Excursionista Tarragona o d’una entitat excursionista adherida a la FEEC

 • Recomanem a totes i tots els socis que obtinguin la llicència federativa de l’any en curs, en aquest cas es necessita els tipus C o superior.
  En cada sortida, o en els cursos és obligatori, està assegurat, l’assegurança temporal per un, dos dies.
  Els socis del Centre Excursionista Tarragona, tenen preu especial: dos dies 5 €.

No socis d’una entitat excursionista adherida a la FEEC i Sense Llicència Federativa FEEC/FEDME

 • Els excursionistes que vulguin gaudir d’algun dels nostres cursos i no són socis de cap hauran de forma preceptiva, treure’s l’assegurança temporal de la FEEC i, per tant, haureu de passar per secretaria o bé a través de la web, per donar les vostres dades personals (nom i cognoms, NIF, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic) per realitzar les gestions de donar-vos d’alta com a Soci Temporal de l’entitat excursionista i llavors poder tramitar l’assegurança temporal de la FEEC.

Soci Temporal del Centre Excursionista Tarragona

 • Quota soci/a temporal del CET: un dia 5 €, dos dies 7 € i màxim tres dies 9 €.

Assegurança Temporal FEEC per no socis d’entitat excursionista adherida a la FEEC

 • Assegurança Temporal FEEC: un dia 5 €, dos dies 6 € i màxim tres dies 7 €.

Coordinadors Escola Muntanya Centre Excursionista Tarragona:

 • Javi Catalan Pechuan:
 • Julià Morancho Marzal:

escola@centreexcursionistatarragona.com 

Info
Categoria:
Data: 02/11/2022
Data fi: 13/11/2022

Sense Comentaris

Respondre