CURS D’ESCALADA EN ROCA NIVELL 1

CURS D’ESCALADA EN ROCA NIVELL 1

Info

ESCALADA EN ROCA NIVELL 1

Del 21 de setembre al 16 d’octubre

NOVEMBRE

Dia 16: Presentació a l’entitat de 19 h a 21 h.

Dia 19 i 20 : Sortida pràctica. Lloc a determinar.

Dia 26 I 27 : Sortida pràctica. Lloc a determinar.

CURS SUBVENCIONAT PER LA FEEC

120€ amb llicència; 136,50€ sense llicència (més llicència temporal).


OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs té com a objectiu primordial formar als alumnes amb tots els coneixements necessaris per poder escalar vies equipades d’un llarg amb total seguretat i autonomia. Dirigit a aquelles persones que volen iniciar-se en l’escalada en itineraris equipats. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

L’objectiu primordial d’aquest curs és formar els alumnes amb tots els coneixements necessaris per poder desenvolupar, amb total seguretat i autonomia, una activitat esportiva de risc com és escalar vies equipades d’un sol llarg.
El punt de partida serà el d’uns alumnes que s’acosten al món de l’escalada per primer cop o que ho han provat alguna vegada però que no tenen uns coneixements suficients com per realitzar aquesta activitat de manera autònoma.
Per tant, la nostra tasca consistirà en transmetre les tècniques bàsiques i fonamentals deseguretat perquè, en acabar el curs, puguin escalar amb la màxima seguretat,
independentment del grau de dificultat que puguin assolir. Hem de tenir sempre present queens movem en un entorn vertical on un error pot tenir conseqüències fatals.
També aprofitarem el curs per formar-los en el respecte al medi on ens movem, ja que és molt fràgil, i insistirem en la necessitat de retornar a la motxilla tot el que en traiem per tal
d’evitar que es noti el nostre pas per la natura, que és el nostre terreny de joc.

MATÈRIES A IMPARTIR
Per a cada matèria perseguirem uns objectius específics.

 • Equip personal I,
 • Material I,
 • L’escalada i les seves modalitats de pràctica,
 • Tècniques de seguretat I,
 • Tècniques de progressió I,
 • Tècniques de fortuna,
 • Medi i zones de pràctica,
 • Graduacions I
 • Ressenyes d’itineraris.

MATERIAL QUE CAL PORTAR

Vestimenta adient que permeti els moviments; peus de gat, arnès, casc, aparell de fre/assegurador (grigri, cistelles vàries) apte per a corda simple, 1 mosquetó  de seguretat HMS (o de pera), 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui), 1,50 m de cordino de 6 mm., 2 cintes cosides d’entre 60 i 120 cm. aprox., cintes exprés (les que es tinguin), corda homologada per escalar en simple (si és possible).

ORGANITZA

CENTRE EXCTA. TARRAGONA C/ Sant Antoni M. Claret 11, bxos. interior – 43002 Tarragona info@centreexcursionistatarragona.com

El curs consta d’una presentació-sessió teòrica i quatre sessions pràctiques o teòricopràctiques i cloenda (opcional).
La presentació-sessió teòrica del curs i la cloenda tindran lloc en una sala de l’Entitat coordinadora del curs que reuneixi condicions per realitzar-les amb medis audiovisuals o de
manera online.
En aquest nivell cada tècnic es farà càrrec de sis alumnes com a màxim.
El programa i els horaris de cada sessió s’organitzaran a conveniència de la direcció del curs, respectant els mínims estipulats per l’ECAM.

 • La direcció del curs podrà modificar el programa si les condicions meteorològiques ho aconsellen.
 • L’equip docent es reserva el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompliment de normes.
 • El participant assumeix els possibles riscos que comporta l’escalada i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
 • Els viatges, les pernoctes i els àpats aniran per compte de l’alumne.

Per més informació, cliqueu la foto

Inscripcions: A través d’aquesta pàgina dalt a la dreta i clica ao escriu al correu electrònic

escola@centreexcursionistatarragona.com

També pots inscriure’t a través de la web de la FEEC: https://inscripcio.feec.cat/inscripcion/curs-escalada-nivell-1-centre-excta-tarragona/inscripcion_federado_licPlay/

 


Cal disposar de llicència federativa FEEC-2022 mod.C o superior o tramitar la llicència temporal pels dies de pràctiques, segons el pun NORMATIVA, ASSEGURANCES I SOCI TEMPORAL.

Omplir el FULL D’INSCRIPCIÓ i el TEST (facilitat per l’entitat). Edat mínima 16 anys i hauran de Presentar Docment Permís Tutor/a amb fotocòpia del DNI del mateix. Totes aquets documents els heu de fer arribar al Centre Excursionista Tarragona, via e-mail: escola@centreexcursionistatarragona.com 


Direcció del Curs: Jordi Solans (Instructor d’Alta Muntanya de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM/FEEC)). El vostre instructor i director (Sr. Jordi Solans) del curs coordinara tot el tema de pernoctació (si s’escau, lloc de trobada i altres questions que poden sorgir durant el curs, mitjançant un grup de Whatsapp).

Esportcat Generalitat de Catalunya

 

NORMATIVA, ASSEGURANCES I SOCI TEMPORAL

 • És obligatori la possessió de la llicència federativa amb l’assegurança d’accident i responsabilitat civil, amb les cobertures assignades a cada tipus, en aquest cas necessitem els tipus C, bé sigui l’anual o com a mínim la temporal de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per poder participar en les iniciatives esportives o processos de formació organitzades per la nostra entitat i per la FEEC.

Sòcies i socis del Centre Excursionista Tarragona o d’una entitat excursionista adherida a la FEEC

 • Recomanem a totes i tots els socis que obtinguin la llicència federativa de l’any en curs, en aquest cas es necessita els tipus C o superior.
  En cada sortida, o en els cursos és obligatori, està assegurat, l’assegurança temporal per un, dos dies.
  Els socis del Centre Excursionista Tarragona, tenen preu especial: dos dies 5 €.

No socis d’una entitat excursionista adherida a la FEEC i Sense Llicència Federativa FEEC/FEDME

 • Els excursionistes que vulguin gaudir d’algun dels nostres cursos i no són socis de cap hauran de forma preceptiva, treure’s l’assegurança temporal de la FEEC i, per tant, haureu de passar per secretaria o bé a través de la web, per donar les vostres dades personals (nom i cognoms, NIF, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic) per realitzar les gestions de donar-vos d’alta com a Soci Temporal de l’entitat excursionista i llavors poder tramitar l’assegurança temporal de la FEEC.

Soci Temporal del Centre Excursionista Tarragona

 • Quota soci/a temporal del CET: un dia 5 €, dos dies 7 € i màxim tres dies 9 €.

Assegurança Temporal FEEC per no socis d’entitat excursionista adherida a la FEEC

 • Assegurança Temporal FEEC: un dia 5 €, dos dies 6 € i màxim tres dies 7 €.

Coordinadors Escola Muntanya CET:

 • Javi Catalan Pechuan:
 • Julià Morancho Marzal:

escola@centreexcursionistatarragona.com 

Info
Categoria:
Data: 16/11/2022
Data fi: 16/11/2022

Sense Comentaris

Respondre