ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEEC A TARRAGONA

Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEEC A TARRAGONA

Info

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà lloc al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, carrer Enric d’Ossó número 1 de Tarragona, el dissabte 28 de maig, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona, organitzada pel Centre Excursionista Tarragona.

Cal dir que no s’havia realitzat un acte semblant on estiguessin cridades totes les entitats excursionistes d’arreu de Catalunya a la nostra ciutat, Tarragona, des de 1914 que es va realitzar el III Congrés Excursionista de Catalunya. En el cinquantenari de la fusió de les dues entitats tarragonines el Muntanyenc (1923) i la Ginesta (1929), fet durant l’any de 1972, és una bona excusa per tornar a ficar de nou Tarragona, la IV Vegueria i el nostre món excursionista al servei de l’excursionisme català.

L’Assemblea es podrà seguir de forma presencial i de forma telemàtica. Els assistents telemàticament no tindran dret a vot en l’apartat 6 de l’Assemblea en el que fa referència a la ratificació de reglaments i normatives dels òrgans tècnics, ja que no està permès per llei.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2021 i l’estat de comptes a 31 de desembre, entre altres punts amb ratificacions o resolucions de propostes que pugin fer les entitats.

Ordre del dia

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
 2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció dels vots corresponents per entitat segons els socis declarats.
 3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per delegació.
 4. Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
 5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
 6. Ratificació, si escau, dels reglaments i normatives dels òrgans tècnics
 7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut
 8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2021 i de l’estat de comptes a 31 de desembre
 9. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
 10. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els terminis i les condicions de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives catalanes.
 11. Torn obert de paraules.

Acreditació per a l’Assemblea General

Segons l’Article 57.1 del Decret 58/2010, l’Assemblea General està formada pels presidents o representants acreditats de les entitats esportives afiliades. Com a norma general, la representació recau en el president o la presidenta de l’entitat. En situacions d’impossibilitat manifesta per exercir la representació en l’Assemblea, la pot exercir el vicepresident o la vicepresidenta que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l’Esport, puguin ocupar aquesta representació, i sempre que el seu nom consti degudament inscrit en l’esmentat registre.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l’entitat o el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en l’esmentat registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Per tant, només podran accedir i intervenir a la reunió de l’Assemblea General les persones fefaentment acreditades d’aquesta manera. Segons estableix el mateix article 57, les entitats que no estiguin inscrites i amb el mandat en vigor s’han d’acreditar única i exclusivament presentant l’instrument notarial.


DINAR 

Despres de l’Assemblea General, cal dinar un xic i el Centre Excursionista Tarragona, entitat organitzadora de l’Assemblea, ha fet una reserva al restaurant de l’hotel Ciutat de Tarragona (Plaça Imperial Tarraco, 5, 43005, Tarragona.   977 250 999) per a realitzar aquest dinar.

Recordeu que tothom ha de fer la inscripció. La persona representant de l’entitat a l’Assemblea i els veguers estan convidats. Els acompanyants també s’hi poden quedar. En aquest cas, el preu del cobert serà de 21 euros. Existeix l’opció de menú vegetaria per aquell que vulgui demanar. Qui vulgui aquest menú vegetarià ho haurà d’especificar quan es faci la petició del dinar. Trobareu les diferents opcions en el mateix gestor per a realitzar la inscripció.

INSCRIPCIÓ DINAR ASSEMBLEA

Les reserves es poden fer fins al dimecres 18 de maig. 

Us recomanem que els que es desplacin amb vehicle propi deixin el mateix al Pàrquing Municipal Lluís Companys, a la Rambla Lluís Companys de Tarragona és de baix cost i molt, molt proper tant a la Sala d’Actes com de l’Hotel Ciutat de Tarragona on gaudirem del dinar.


US ESPEREM, A AQUESTA CIUTAT OBERTA A TOTES I TOTS QUE NO NOMÉS, TE HISTÒRIA, MÉS DE 2000 ANYS, PLATGES I MAR, TAMBÉ UNS LLOCS PLENS DE NATURA I QUE US SORPRENDRAN AMB RECORREGUTS I ITINERARIS QUE ESPEREM PUGUEU GAUDIR ALGUN COP I QUE SON REALMENT UNICS !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info
Categoria:
Lloc: TARRAGONA (, carrer Enric d’Ossó número 1 )
Data: 28/05/2022
Data fi: 28/05/2022

Sense Comentaris

Respondre