obrim parcialment el Centre Excursionista Tarragona

obrim parcialment el Centre Excursionista Tarragona

 

En aquesta Fase 1 del desconfinament, obrim parcialment el Centre Excursionista Tarragona, a partir del 14 de maig de 2020, fent servir el protocol que descrivim a continuació.

Nomes obrirem els dijous de 19 a 21h i anirem avaluant com funciona aquest protocol i els problemes i millores a aplicar, tot plegat i en pròxima fase si ens convé a tots obrir secretaria dos dies a la setmana, així ho anunciarem.

Nomes s’obrirà secretaria, no funcionaran encara els serveis de material, biblioteca i maluradament tampoc la Sala de Boulder.

Decret d’Alarma/Procés de desconfinament- Fase 1/Pandèmia Covid-19.

 Reincorporació presencial del local social en el seu apartat d’informació i secretaria:

Apertura Local Social (Zona: Informació i Secretaria).

Publiquem les mesures de prevenció i seguretat preventives per garantir la protecció de les sòcies i socis voluntaris i/o membres de la Junta com de tota la resta de sòcies i socis de la nostra entitat esportiva.

Les mesures afecten a tots els socis del Centre Excursionista Tarragona.

Cal destacar que la modalitat de prestació de serveis preferent segueix sent a través de les eines telemàtiques, la nostra web www.centreexcursionistatarragona.com, el nostre facebook: @cettarragona i sobre tot el nostre correu electrònic: info@centreexcursionistatarragona.com.

Sense detriment que en aquest segon període del procés de desconfinament, fase 1, obrirem les portes del nostre local, només de la part dedicada a informació/secretaria. No el material i biblioteca, ni la part de la Sala de Boulder, la durada d’aquesta  apertura quedarà fitxada d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i en funció de l’evolució de la pandèmia i de la que us anirem informant puntualment.

Ara bé, això requereix implementar uns protocols de reincorporació, que hem de complir totes i tots.

Protecció de les persones

 • Només obrirem els dijous a l’hora habitual: 19:00 a 21:00 h.
 • Garantir el manteniment en els llocs de servei de la distància de seguretat entre persones d’un mínim de dos metres. Para aconseguir-ho és farà us de senyalitzacions i mampares.
 • Es dotarà als responsables dels diferents serveis dels equips de protecció necessaris, que seran fonamentalment mascaretes, guants, i si cal ulleres, i es formarà el personal en l’ús d’aquests elements.
 • Totes i tots els socis que s’apropin al nostre local han de venir amb els seus elements de protecció individual, com a mínim mascareta.
 • És situarà gel hidroalcohòlic a l’entrada del local de la nostra entitat amb l’obligació que tothom el faci servir abans d’entrar. Per part dels responsables dels servis s’hauran de fixar pautes d’higiene i rentat de mans de forma freqüent pel que us demanem paciència i sempre abans d’accedir i d’abandonar el local.
 • Tant en lo referent als elements propis de secretaria com d’altre tipus s’ha de limita l’intercanvi d’objectes amb les persones responsables del servei així com amb altres socis, al mínim imprescindible.
 • La Junta Directiva podran modificar les pautes d’avaluació i identificaran i avaluaran la casuística que pot provocar el dia a dia de l’aplicació d’aquestes normes/recomanacions i podran afegir millores addicionals.

 Àrees comunes

 • El punt més crític es la zona d’entrada i de sortida que es la mateixa i estreta, no podem fer gaire més que apel·lar a les bones formes socials, al respecte mutu i l’aplicació de la norma bàsica, >2 m de separació per minimitzar la trobada de persones que surtin i d’altres que vulguin entrar. És procurarà disposar d’una persona que organitzi les entrades i sortides del local, però no sempre podrà procurar-se.
 • Es deixaran, sempre que sigui possible, les portes obertes per utilitzar al mínim les manetes.
 • Es disposarà d’un protocol de neteja i desinfecció setmanal/diari.

Recomanacions generals

 • Si tens símptomes, queda’t a casa i posa’t en contacte amb el teu centre de salut.
 • En les fases 0, 1 i 2 realitzar activitats senzilles sense compromís tècnic ni físic.
 • Les peces de vestir: És recomanable rentar amb detergent líquid en programes llargs i d’aigua calenta a la major temperatura recomanada pel fabricant i evitar rentats amb càrregues molt grans.
 • El calçat, a l’arribar a casa, s’aconsella deixar-ho a part i passar una baieta humida amb una dilució (2%) de lleixiu domèstica.
 • Seguir les instruccions de fabricant a l’hora dels processos de desinfecció del material de muntanya utilitzat. Mantenir-lo en un lloc a part a l’arribar a destí i transportat degudament guardat.

Junta Directiva del Centre Excursionista Tarragona

Tarragona;           11 de maig de 2020

 

 

Sense Comentaris

Respondre