Comunicat FEEC per l’afectació del COVID-19

Comunicat FEEC per l’afectació del COVID-19

Comunicat FEEC per l’afectació del COVID-19

Davant la situació d’emergència generada per l’afectació del COVID-19, la FEEC recomana cenyir-se a les directrius publicades al comunicat de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. La FEEC, doncs, ha decidit suspendre els Campionats de Catalunya, Circuits Catalans i Copes Catalanes que es duguin a terme durant els pròxims, com a mínim , 15 dies, a l’espera de veure l’evolució de la situació. Pel que fa a les entitats i clubs organitzadors de proves, recomanem suspendre-les o ajornar-les tal com recomana la Secretaria General de l’Esport. En aquest cas, els participants haureu de posar-vos en contacte amb els organitzadors per saber la seva situació.

 Pel que fa a l’atenció al públic per part de la FEEC, ens podeu trucar al 661780585 o enviar-nos un correu electrònic a feec@feec.cat. Les oficines estaran temporalment tancades.

Les cobertures de les llicències suspeses


Després del Decret del Govern de l’Estat d’Alarma poden quedar afectades  les cobertures de l’assegurança de les llicències de la FEEC.

El decret on es demana el confinament de la població fa que qualsevol accident a la muntanya pugui ser considerat com una imprudència.

Podeu consultar l’apartat de la pòlissa ‘Riscos Exclosos’ punt ‘B’ i ‘C’ – pàgina 12.

Remarcar el punt ‘M’ de riscos exclosos en la pòlissa asseguradora on s’explica que: “Un acte d’imprudència o negligència greu de l’assegurat, els accidents provocats intencionadament per l’assegurat, així com els derivats de la seva participació en duels o baralles, sempre que en aquest últim cas no hagi actuat en legítima defensa o en la temptativa de salvament de persones o béns”

Des de la FEEC demanem que tots aquells que tenien prevista una activitat de muntanya prevista per aquests dies l’ajornin. Qualsevol accident podria fer augmentar la greu situació sanitària existent.

Volem recordar també que l’assegurança segueix en funcionament normal a tots aquells països que no es trobin en situació d’Estat d’Alarma.

Riscos Exclosos:

b) Fets que per la seva magnitud o gravetat siguin qualificats per l’autoritat competent com a “catàstrofe o calamitat”, epidèmia o pandèmia.

c) Els sinistres ocorreguts en cas de conflicte armat -encara que no hagi estat precedit per una declaració oficial de guerra-, així com les manifestacions i moviments populars, actes de terrorisme i sabotatge, vagues, detencions per part de qualsevol autoritat per un delicte no derivat d’un accident de circulació, restriccions a la lliure circulació o qualsevol altre cas de força major, tret que l’assegurat provi que el sinistre no té relació amb els esdeveniments.

Remarcar també que el punt ‘M’ de riscos exclosos en la pòlissa asseguradora on s’explica que: “Un acte d’imprudència o negligència greu de l’assegurat, els accidents provocats intencionadament per l’assegurat, així com els derivats de la seva participació en duels o baralles, sempre que en aquest últim cas no hagi actuat en legítima defensa o en la temptativa de salvament de persones o béns

Des de la FEEC demanem que tots aquells que tenien prevista una activitat de muntanya per aquests dies l’ajornin. Qualsevol accident podria fer augmentar la greu situació sanitària existent.

 

 

Sense Comentaris

Respondre