El repte dels 100Cims

El repte dels 100Cims

El repte dels “100 Cims” es va iniciar l’1 de juliol de 2006 amb l’objectiu de conèixer les diferents contrades del nostre país mitjançant l’excursionisme.

Aquest repte no és únicament per a les persones més ben preparades, sinó que tothom hi té cabuda, ja que en el catàleg hi ha cims de tota mena, des dels de baixa muntanya fins als 3.000 del Pirineu. L’objectiu de l’activitat dels “100 Cims” és conèixer el país, tot fent excursionisme i no és cap competició.

Actualment, el catàleg dels “100 Cims” està format per 308 cims, representatius i característics de la geografia catalana. Dels cims del catàleg, cadascú pot escollir els cent cims que li siguin més atractius i que li permetin superar el repte. El repte consisteix en fer-ne 100 i si es vol seguir afegint cims és perquè el federat té interès en la descoberta i no té un afany col·leccionista. S’escull un cim, es cerca informació, es planteja un itinerari i es fa l’excursió per gaudir-ne, però sense cap neguit per completar una llista.

El llistat de cims és una proposta, per tant no vol dir que els cims que hi figuren són els que creiem des del Comitè que són els únics i els millors. S’han triat aquests cims després d’hores de treball al davant de guies i cartografia, repassant records d’excursió i quan no hi havia informació o no ho teníem clar, s’hi ha anat per tal de fer la comprovació de les característiques del cim, així hem contrastat en directe, les seves característiques.

El llistat, vigent des de l’1 de gener de 2013 amb els 308 cims actuals, és el resultat d’intentar cobrir tot el territori de Catalunya perquè totes les comarques hi estiguin representades i que les comarques que tenen més zona de muntanya tinguin més cims al llistat. També s’ha procurat que els cims siguin panoràmics i que permetin tenir una visió de l’entorn geogràfic. No obstant això considerem que hi poden haver altres cims que reuneixin les condicions per figurar al llistat.

Tot i que no està previst a curt termini fer modificacions de la llista, sí que seria interessant conèixer l’opinió dels federats que participen en el repte dels “100 Cims”.

Una activitat complementària és “El dia del cim”. Aquesta activitat iniciada la tardor 2015 consisteix en triar un cim que no figuri al llistat però que tingui condicions per a ser-hi i fer-hi una excursió col·lectiva, juntament amb els membres del Comitè. És una activitat “autosuficient” en la que cadascú s’haurà de preocupar del desplaçament i del menjar. Aquesta activitat seria una proposta de trobada més informal i muntanyenca que la Trobada dels “100 Cims” que es fa a la primavera. El cim que es visita, així com els que sorgeixin de les propostes dels federats comentades abans, passaria també al fitxer de cims.

Al mes de maig hi ha la Trobada dels “100 Cims”, on es fa un reconeixement als federats que han completat el repte dels “100 Cims” durant l’any anterior. Per tant, per completar el repte cal haver assolit els cims, però els fulls de validació han de ser a la FEEC abans del 31 de desembre de cada any.

A la trobada dels “100 Cims” també es fa un reconeixement als federats que han assolit 200 o 300 dels cims del llistat, així com un reconeixement a les entitats que han superat les 2.000 ascensions. Hi ha entitats que organitzen sortides col·lectives de “100 Cims”, i algunes des de fa anys; per aquest motiu, el Comitè considera que s’ha de valorar la divulgació de l’activitat dels “100 Cims” entre els seus socis.

Finalment, l’aspecte cultural de l’activitat dels “100 Cims” es concreta en el concurs fotogràfic “IX-Concurs-fotocims” i en el concurs literari IX-Concurs-literari-100cims. Així, els federats, independentment de la seva participació en l’activitat dels “100 Cims” ens donen una visió estètica i viscuda dels cims que conformen el llistat.

El Comitè dels “100 Cims” també gestiona un grup a Facebook (el grup oficial de “100 Cims”) que vol ser una eina de comunicació ràpida amb els federats i també serveix per fer un concurs d’endevinar els cims del llistat.

NORMATIVA


El repte dels “100 cims” proposa als federats assolir un centenar dels cims més representatius de Catalunya. La finalitat és conèixer el país i no és cap competició ni concurs. Les muntanyes que apareixen en el llistat són característiques per algun motiu, ja sigui pels seus trets físics, la seva història o qualsevol altre fet que en facin un cim emblemàtic.

Qui hi pot participar?

 Hi poden participar totes les persones que tinguin llicència federativa, amb independència de quin sigui el tipus de llicència que tinguin i des dels 7 anys d’edat.

Cims puntuables

 El llistat consta de 308 cims i han estat seleccionats i assolits pel Comitè dels “100 cims”. Amb aquest llistat es pretén donar una visió àmplia del territori. Són puntuables només els cims que figuren al llistat de la FEEC. El llistat està elaborat amb cims inclosos dins el territori de Catalunya, però també se’n proposen d’Andorra i la Catalunya Nord.

Com funciona l’activitat?

  •  Perquè un cim tingui validesa s’haurà d’assolir per qualsevol dels seus vessants. S’entén que, com a excursionistes, no es farà ús de cap tipus de mitjà motoritzat; evidentment, els cims es poden assolir en BTT, amb esquís, amb raqueta de neu…
  • No hi ha un mínim de cims a fer en un dia, ni tampoc hi ha limitació en el nombre de cims assolits per dia.
  • No hi ha termini per efectuar les ascensions.
  • Perquè una ascensió tingui validesa ha d’estar avalada pel president de l’entitat a la qual pertany el federat, omplint i gestionant aquest documents, full_validacio_100_cims_individual , full_validacio_100_cims_grup1.
  • Es tracta d’un reconeixement honorífic i, per tant, no s’establirà una classificació per nombre de cims assolits, ni per cims assolits en un determinat període de temps.
  • Anualment, la FEEC farà un reconeixement als federats que hagin assolit els “100 cims” i, a més, es poden instaurar altres reconeixements als federats que superin aquesta quantitat de cims.
  • A la pàgina web de la FEEC hi haurà una fitxa on el federat podrà inscriure la seva ascensió, però no se li comptarà fins que el president de la seva entitat no li hagi validat i s’hagi introduït a la pàgina web per part de la FEEC. Aquesta fitxa inclourà les dades bàsiques de l’excursió (data i cim assolit) i podrà fer-se servir per més d’una persona. És a dir, si es tracta d’una excursió col·lectiva, només caldrà omplir una fitxa. L’interessat o l’entitat a la qual pertanyi farà el lliurament de la fitxa a la FEEC per qualsevol mitjà (en mà, correu postal, correu electrònic, fax… ).
  • L’inici de l’activitat és el dia 1 de juliol de 2006; per tant, són vàlides les ascensions efectuades amb posterioritat a aquesta data de qualsevol dels cims del llistat vigent.

Comitè regulador

 Hi haurà un comitè regulador amb membres de la Junta Directiva i de persones vinculades al món de la muntanya, que regularan qualsevol incidència que faci referència a aquesta activitat. La seva missió serà portar el control de les ascensions efectuades i resoldre els dubtes que puguin sorgir. Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a 100cims@feec.cat.

Aquesta normativa és vigent des de l’1 de gener de 2013.

 

 

Sense Comentaris

Respondre