PRODUCTE DE DESINFECCIÓ AL ROCÒDROM

PRODUCTE DE DESINFECCIÓ AL ROCÒDROM

Fa poc ens va arribar a secretaria, per part d’una sòcia una pregunta molt lògica, que no ens havíem fet nosaltres.

Quin producte de desinfecció sanitària (covid-19) del rocòdrom, hall i WC, fa servir l’empresa de neteja?

Pregunta, important, la salut de les sòcies i socis és sagrada, així que ens vam posar immediatament en contacte amb l’empresa de neteja. Empresa homologada per aquests tipus de desinfecció sanitària, i que ens ho fa regularment, demanant-los ens fes arribar la fitxa tècnica del producte viricida que fan servir.
Fitxa que teniu penjada a l’entrada del rocòdrom i fem públic a través d’aquesta notícia, en la nostra web.

Cal esperar tres hores després d’aplicar aquest producte i ventilar adequadament, així doncs tots els dijous no es podrà escalar fins a les 13 h. Val més assegurar-nos, i que aquest producte només mati al maleït virus Covid-19.

  • Secretaria es va posar en contacte amb l’empresa Neteges Combinet i aquesta ens va passar la fitxa tècnica del mateix, es tracta de:

CLORSAN de la casa QUIMXEL


PROPIETATS
CLORSAN és un poderós detergent desinfectant clorat de gran capacitat netejadora i desinfectant en
sòls, lavabos, mobiliari i superfícies rentables en l’àmbit sanitari. Està especialment concebut per a la
desinfecció de zones d’alt i mitjà nivell.

DOSIFICACION I INSTRUCCIONS D’ÚS
Abans d’usar el producte llegir detingudament l’etiqueta. A fi d’evitar riscos per a les persones i el medi ambient, segueixi les instruccions d’ús. Haurà de rebutjar-se correctament, evitant el seu alliberament al medi ambient. No utilitzar l’envàs una vegada buit. Utilitzar les dosis indicades en el quadre, mantenint la superfície en contacte amb el producte durant el temps necessari segons l’eficàcia requerida. Es recomana treballar a temperatura ambient i en absència de persones. Aplicar amb pal de fregar o baieta en condicions netes o asèptiques mitjançant la tècnica de “doble galleda”. No necessita aclarit. Realitzar neteja prèvia.

Es recomana no entrar en el recinte desinfectat fins transcorregudes 3 hores, ventilant-se adequadament abans d’entrar.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA
Hipoclorito Sódico: 5 % p/p (50 g/l de cloro activo)
Hidróxido Sódico: 0.35%p/p
Coadyuvantes y Agua csp 100%

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto: Líquido transparente lig. viscoso
Color: Amarillento
pH: 12
Densidad (20ºC): 1´095 gr./c.c.
Contenido en cloro: 50 gr./Lt.

FITXA TECNICA DEL PRODUCTE  

PRODUCTES VIRICIDES AUTORITZATS A ESPANYA pel Ministeri de Salut.

A conseqüència de l’emergència sanitària, el Govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma d’acord amb el Reial decret 436/2020 a causa de la propagació de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. En aquest sentit, existeix la recomanació de desinfectar les superfícies per a detenir la transmissió del virus entre persones Per això, a continuació figuren els productes viricides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia enfront de virus atesa la norma UNE-EN 14476. Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió viricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en medicina (Llistat de Viricides autoritzats a Espanya per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1)).

Sense Comentaris

Respondre